Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin

§ 1 Dane właściciela i definicje użyte w regulaminie

Właścicielem strony skrawaniemetali.pl [strona internetowa] jest Szczugieł Aleksandra F.P.U.H. „Olimpijczyk”, ul. Górska 36a, 43-370 Szczyrk, posiadająca NIP 629-103-61-40. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Właścicielu strony, należy rozumieć, że jest on jednocześnie jej administratorem.

Definicje – pojęcia określone poniżej, przyjmują następujące znaczenie:
Właściciel – podmiot będącym prawnym właścicielem strony internetowej;
Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej;
Strona – strona internetowa wraz z podstronami dostępna pod adresem: skrawaniemetali.pl;
Regulamin – niniejszy regulamin, określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej;
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Strony;
Oferta – oferta zamieszczona przez Właściciela na stronie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony internetowej skrawaniemetali.pl jest jej właściciel, a jej przeznaczenie to: informacja o usługach oferowanych przez właściciela (Oferta), prezentacja portfolio oraz udostępnianie informacji umożliwiających kontakt.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 3. Rozpoczęcie korzystania ze Strony oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Prawem właściwym dla usług świadczonych za pośrednictwem Strony jest prawo polskie.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.

§ 4 Obszar obowiązywania oferty

 1. Oferta internetowa Właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część Strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny)włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Użytkownik ustali taką możliwość bezpośrednio z Właścicielem i otrzyma pozwolenie.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Ustawianie hiperlinków na stronie, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 6 Wskazówki techniczne

Korzystanie ze Strony wymaga używania urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§ 7 RODO / GDPR (General Data Protection Regulation)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczugieł Aleksandra F.P.U.H. „Olimpijczyk”, ul. Górska 36a, 43-370 Szczyrk, NIP 629-103-61-40.
  Kontakt z administratorem jest możliwy mailowo: olimpijczykszczyrk@interia.pl, telefonicznie pod numerem +48 605 322 486.
  Nakładamy należytych staranności, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było zgodne z przepisami prawa.
 2. Przy zawieraniu jakiejkolwiek umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
  – nazwa nabywcy (nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela);
  – nazwisko i imiona osoby nawiązującej współpracę (osoby kontaktowej, reprezentującej interesy nabywcy);
  – numer NIP lub/i REGON działalności nabywcy;
  – adres siedziby działalności oraz adres korespondencyjny;
  – numer kontaktowy oraz adres e-mail do właściciela, przedstawiciela działalności lub osoby nawiązującej współpracę.
  Powyższe dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:
  – wystawienia i przechowywania faktur;
  – kontaktowania się w sprawach współpracy, odpowiedni na pytania, wnioski, skargi;
  – rozpatrywania próśb, przedstawiania ofert, świadczenia usług;
  – wsparcie obsługi;
  – przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań.
  Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 3. Przekazywanie Państwa danych osobowych:
  – przekażemy dane odbiorcom trzecim, tylko w sytuacji, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę:
  – organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
  – partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Biurze Księgowemu, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać, partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
  – innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury.
 4. Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług. Na Stronie wykorzystywana jest technika „Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze Strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników. Ustawione cookies Użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu „Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie „Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
  Powyższe dane są nam niezbędne do:
  a. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
  – utrzymania poprawności działania usług,- zapewnienia jakości sieci,
  – przepustowości połączeń, usuwania awarii.
  Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.
 5. Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania danych)
  • Zakres powyższych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 6. Realizacja Państwa praw dotyczących danych osobowych można składać do właściciela a zarazem administratora danych, przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji:
  – wysyłając mail na adres olimpijczykszczyrk@interia.pl,
  – telefonicznie pod numerem +48 605 322 486
  – wysyłając na adres korespondencyjny: Szczugieł Aleksandra F.P.U.H. „Olimpijczyk”, ul. Górska 36a, 43-370 Szczyrk.
  Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres olimpijczykszczyrk@interia.pl, bądź telefonicznie pod numerem +48 605 322 486. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

Polityka prywatności i cookies

 1. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony jedynie w zakresie plików cookies, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów Właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie tych danych służy także w celu technicznej administracji stroną.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania (wszystkie prawa Użytkownika w zakresie jego danych osobowych – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 3. Żaden plik cookie wykorzystywany w witrynie nie gromadzi informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
 4. Właściciel strony wykorzystuje narzędzie Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics (link: https://support.google.com/…/6004245)
 5. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel strony.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  -dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  -tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 8. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).